Vzdělávací agentura INTELLI
otevřené, veřejné kurzy a semináře

Úvodní stránka

Kdo nemyslí na budoucnost, žádnou nemá

V dnešní době plné změn a rostoucího přívalu informací se důležitou podmínkou přežití a rozvoje, ať už profesního, ale i soukromého, stávají kvalitní informace a zkušenosti.

Otevíráte stránky společnosti INTELLI s.r.o., která se věnuje především profesnímu vzdělávání. Pro období první poloviny roku 2017 Vám nabízíme řadu jednodenních seminářů i vícedenních kurzů různě tematicky zaměřených.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže získat potřebné informace a zvládnout nároky na odborné profesní vzdělání a zároveň využít spousty cenných poznatků a podnětů ve své každodenní praxi.

Bude mi potěšením, pokud Vás budu moci osobně přivítat na našich vzdělávacích akcích.

Dana Ondroušková